Kontakt

Ul. Gwiaździsta 5B lokal 1
01-651 Warszawa

Telefon: 502 378 917

recepcja@artdentalcity.pl

Godziny otwarcia:

Gabinet pracuje w godzinach: 09.00 do 20.00

Dojazd:

Wyznacz trasę >

Dogodny dojazd metrem do Placu Wilsona następnie autobusem linii 122 (należy wysiąść na przystanku „Barszczewska”).

Budynek 5B bloku ulicy Gwiaździstej znajduje się na ternie osiedla zamkniętego na przeciwko terenu Parku Kępy Potockiej.

  Ostateczny termin wizyty zostanie potwierdzony przez recepcję.

   

  Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

  Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

  Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej stomatologicznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia.

  Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiskowych. Średnia wartość zmierzonej w okresie od 01.2021 do 12.2021r dawki nie przekroczyła 0,5 mSv.
  • Pomiary osłon stałych gabinetu wykonane przez Oddział Higieny Radiacyjnej nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych.

  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok;
  • ogół ludności : 1 mSv/rok.

  Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.